Dit is Annie

Als kind wist ik al dat ik graag wil helpen. Op de lagere school werd verteld over kindertjes in Afrika, die leven in armoede, die honger hebben en niet naar school kunnen. Dat maakte grote indruk op me. Als ik later groot ben, dan ga ik daar naar toe, ik ga ze helpen!

Ondertussen hielp ik kinderen in de klas die moeite hadden met hun sommen, ik legde alles nog eens geduldig uit, ik hielp de kleuterjuf als ik met mijn eigen werkjes klaar was.

Toen ik eindelijk groot was kon ik gaan studeren, ik ging naar de universiteit in Wageningen om ontwikkelingswerk te kunnen gaan doen. Dat liep anders, maar ik vond wel een andere weg voor mijn missie! Ik werd Vaktherapeut (drama), zodat ik mensen kon helpen problemen op te lossen. Alle wijsheid en ervaring stopte ik in mijn rugzak, en daar bleef het voorlopig.

Ik kwam terecht in de ICT. Altijd met de focus op de medewerker om het werk gemakkelijk en goed te kunnen doen. Ook al zat ik te vergaderen, of te discussiëren met leveranciers, altijd dat doel voor ogen.

Tussendoor werd ik vriendin en steunpilaar van velen, echtgenote, moeder van 3 heerlijke kinderen, ik voel me blij en voldaan als ik de ander zie groeien.

Hoe graag ik dit werk ook deed, en ik me met liefde voor 100% inzette voor iedereen, ik voelde aan alles dat het me ook heel veel energie kóstte. Ik dacht steeds dat het later wel beter zou worden, dat hield mij op de been.

Wat levert dat harde werken en mezelf wegcijferen nou eigenlijk op?

Wat levert dat harde werken en mezelf wegcijferen nou eigenlijk op? Precies het tegengestelde van wat ik wilde bereiken. Daar was wel een harde leerschool voor nodig, ik had 2 burn-outs te verstouwen voordat ik de keuze maakte om te doen wat echt bij me past en wat me energie geeft.

Het kantelpunt vond ik toen ik inzicht kreeg in hoe ik precies in elkaar zit, welke talenten ik heb, hoe ik het beste tot mijn recht kom, via een kerntalentenanalyse.

Ik word wandelcoach én ik word kerntalentenanalist én start als ondernemer, ik kom steeds meer op mijn plek.

Al een hele tijd wist ik: ik ben hoogbegaafd, dat hield ik verborgen. Maar nu niet meer, nu gebruik ik de kennis en mijn eigen ervaring om andere hoogbegaafden te coachen. Ik heb mijn plek gevonden.

ik wil graag de talenten die in jou schuilen tot ontwikkeling en tot bloei laten komen.