Hoogbegaafd

Hoogbegaafdheid, een begrip wat veel ideeën en emoties oproept, bij jezelf, bij anderen. Je kunt er door in verwarring raken, je voelt je niet begrepen, en begrijp je jezelf wel?

Samen gaan we op zoek naar hoe jij hoogbegaafd bent en hoe je duurzaam jezelf kunt zijn, ook in relatie tot anderen.

Samenwerking

Naast mijn eigen praktijk doe ik ook KernTalentenanalyses en HB-coaching  én trajecten voor het UWV via Hoogbegaafd in Bedrijf. Die trajecten voer ik uit onder supervisie van Rianne van de Ven, zodat haar jarenlange ervaring en HB-expertise in deze trajecten gewaarborgd is.

Meer hierover lees je op deze pagina.

Neem gerust contact op voor meer informatie.

Ben ik hoogbegaafd?

Deze vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Er is geen eenduidige definitie van hoogbegaafdheid.

Ik hou ervan om te werken vanuit het Delphimodel:

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard.
Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.

Je leest er meer over in dit boek.

Om een indruk te krijgen of je misschien hoogbegaafd bent, kun je ook dit lijstje eens bekijken. Gebruik het alleen om een indicatie te krijgen. Het is geen bewijs of je al dan niet hoogbegaafd bent.